Sven Hartevelt

 13-12-2005

Sven Vincent Enzo Nick Hartevelt 

 

 

 

 

 

 

de nieuwe auto baak Voorschoten

Peuterspeelzaal ‘t Piraatje
(Leeftijd: 2 Opvangvorm: 4 uur)
De Waard, Leiden

peuterspeelzaal piraatje

Peuterspeelzaal ‘t Piraatje bevindt zich op een gezellige locatie: het speeltuinterrein van "Ons Eiland" in de Kortenaerstraat. Een afgescheiden gedeelte van de speeltuin is onze ruime buitenspeelplaats. Er zijn altijd twee volwassenen op de groep. Er is een vaste groepsleiding waarvan de één op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt en de ander op woensdag. Dit biedt de kinderen veel veiligheid.
Voor alle kinderen wordt een schriftje bijgehouden waarin u kunt lezen hoe het kind zich ontwikkelt en wat er gebeurt op de speelzaal.
Ook worden er foto‘s genomen en in dit schriftje geplakt als herinnering voor later.

piraat sven

Dagindeling

08.45 - 09.15 De kinderen worden gebracht en er is koffie en thee voor de ouders.
09.15 - 10.15 Vrij spelen voor de kinderen. Er wordt aan de kinderen ook spel aangeboden zoals kralen rijgen, lotto, puzzels, knippen, kleuren en dergelijke.
10.15 - 10.30 De kinderen worden door de groepsleiding bij elkaar geroepen in een kring. Er wordt uitgelegd wat we die dag gaan doen, de kinderen krijgen gelegenheid om wat te vertellen en we doen het versje van 'tingeling de bel gaat'. Op dat moment weten alle kinderen dat ze even stil moeten zijn. De groepsleiding laat de kinderen zien wat we gaan doen en vertelt er iets bij. Dit kan over een feest zijn of over het seizoen of over het project waar we mee bezig zijn. Hierna zingen we het opruimlied. Alle kinderen krijgen een kleine opdracht om het speelgoed op te ruimen.
10.30 - 11.00 Gaan we met zijn allen aan tafel zitten. Er wordt een boek voorgelezen en de groepsleiding praat hierover met de kinderen. Ondertussen zorgt de groepshulp dat het fruit en de limonade klaarstaat.
11.00 - 11.10 Plassen en handen wassen.
11.10 - 11.45 We gaan gericht spel doen. Dit kan zijn: plakken, verven, knutselen, kleien, gymnastiek, dansen, muziek maken en wat er nog meer voor geks in onze hoofden opkomt. Bij droog weer gaan we ook nog even naar buiten.
11.45 - 12.10 We gaan plassen, luiers verschonen, handen wassen en dan in de kring met de stoelen op de rode mat. We gaan zingen, bewegingsspelletjes doen. De kinderen hebben inspraak en mogen zelf kiezen wat we zingen of gaan doen.
12.10 - 12.30 We gaan aan tafel voor de lunch.
12.30 - 12.45 De kinderen worden opgehaald.

 

Groepsindeling
Wij werken met vaste groepen kinderen van 2-4 jaar. De kinderen komen op maandag en donderdag óf op dinsdag en vrijdag. Als extra dagdeel bieden wij de woensdag aan.
Natuurlijk kan in speciale gevallen afgeweken worden van deze indeling maar het biedt de kinderen wel de mogelijkheid om aan elkaar te wennen in een vaste groep.

peuterspeelzaal piraatje